Dębica 39-200, Świętosława 272
(0048) 146 822 655; (0048) 602 583 026

Nowości

Dodano 2015.01.01
dotacja

Firma Handlowo - Usługowa MEGA Mariusz Szymaszek otrzymała dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” na realizację projektu pn. "Podwyższenie konkurencyjności F.H.U. MEGA Mariusz Szymaszek poprzez inwestycje w innowacyjne urządzenia.

Całkowita wartość projektu to: 977 481,00 PLN.

 

W ramach zrealizowanej inwestycji polegającej na zakupie: brykieciarki do wiórów aluminiowych oraz prasonożyc do ciecia złomu, przedsiębiorstwo udoskonaliło swoją dotychczasową ofertę w wymiarze ilościowym, ale przede wszystkim w wymiarze jakościowym.

 

Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie w wysokości 390 000,00 PLN (w tym

 

dofinansowanie z EFRR 331 500,00 PLN oraz z budżetu państwa 58 500,00 PLN).

 

 

Dodano 2014.03.01
tyrpin_020

Firma Mega od roku 2014 zajmuje się sprzedażą samochodów używanych i uszkodzonych.

Osoba odpowiedzialna za komis Jarosław Sak